Dziękujemy za uczestnictwo

Dzisiaj jest sobota, 28 stycznia 2023 roku

Sub-NavigationKontakt

Zakład Higieny i Dietetyki
ul. Kopernika 7
Krakow Poland

Telefon: 12 422 09 30
medprew@cm-uj.krakow.pl

Licznik/statystyki

statystyka

Google
sieć na tej stronie

!!! UWAGA !!!

Dziękujemy za zainteresowanie Konferencją.

 

.

Szanowni Państwo,

 

W  dniach 18-19 maja 2018r  organizowana jest Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”  Konferencja obejmie  następujące części:

* wykłady - w wykonaniu Osób o uznanym autorytecie w prezentowanej przez siebie problematyce,

* sesje tematyczne - dające możliwość prezentacji własnych  osiągnięć przez uczestników Konferencji,

* komputerowe warsztaty żywieniowe.  

 

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich Osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę oraz wdrożyć zasady prawidłowych zachowań prozdrowotnych (w szczególności żywieniowych) do codziennej dbałości o zdrowie, w wymiarze fizycznym i psychicznym. W szczególności zapraszamy Słuchaczy studiów podyplomowych z  Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM i Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, a także  studentów kierunku Dietetyka oraz wydziałów pokrewnych. Konferencja jest bezpłatna . Szczegółowe informacje o Konferencji zamieszczone są na stronie

 http://www.medprew.cm-uj.krakow.pl

 oraz

 http://www.kwspz.pl/category/konferencje/.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

PSYCHOŻYWIENIOWE I  ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA

18-19 maja 2018, Zakład Higieny i Dietetyki, Kraków, ul. Kopernika 7

 

Patronat Honorowy:  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

                                     Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

                                      Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński

                                     Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

                                     Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

                                     Dziekan Wydziału Lekarskiego, UJ, Collegium Medicum

                                              

                                        

 

18 maja 2018r   godz. 10.00 - 11.00

Rejestracja uczestników Konferencji

Zawieszenie posterów z Sesji Posterowej I

18 maja 2018r   godz. 11.00 – 12.45

 OTWARCIE KONFERENCJI

                                                           Sesja referatowa

Przewodniczący:

Dr inż. Mirosław Pysz

Prof. dr hab. Andrzej Buczyński 

 

1. Polskie Towarzystwo Higieniczne  1898-2018–udział  higienistów krakowskich

Prof. Emilia Kolarzyk - Zakład Higieny i Dietetyki, Collegium  Medicum UJ

Prof. Jerzy Marcinkowski – Prezes PTH, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2. Epigenetyczne mechanizmy zaburzeń odżywiania

Prof. Jadwiga Jośko-Ochojska -Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii  Środowiskowej, Śląski Uniwersytet Medyczny

3. Wytyczne dotyczące żywienia -  Inicjatywa NUTRI-REcs 

Prof. Małgorzata Bała –Zakład Higieny i Dietetyki , Collegium  Medicum UJ

18 maja 2018r   godz. 12.45-13.15

Przerwa  kawowa

SESJA POSTEROWA I

 

18 maja 2018r   godz. 13.15-14.30

Przewodniczący:

Dr inż. Paulina Liszka

Prof. dr hab. Andrzej Borzęcki

 

1.Tradycyjna dieta polska z punktu widzenia chorób układu krążenia

Prof. Marek Klocek-I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej
oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium  Medicum U

2. Ekostres - pomiędzy nauką a rzeczywistością

 Prof. Małgorzata Kowalska- Katedra i Zakład Epidemiologii,,
Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny                                                                                            

 

18 maja 2018r   godz. 14.30-15.30

Przerwa  obiadowa

Zawieszenie posterów z Sesji Posterowej II

 

18 maja 2018r   godz. 15.30-16.50

PSYCHOŻYWIENIOWE ASPEKTY ZDROWIA

Przewodniczący

Dr Małgorzata Kwaśniak

Dr Piotr Słowik

 

1.Danuta Broncel-Czekaj, Małgorzata Kowalska, Dorota Kopeć

EFEKTYWNOŚĆ PROFILAKTYKI PRZECIWCUKRZYCOWEJ NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU „Z CUKRZYCĄ NA TY”

2.Durbas Mateusz

WIEDZA ŻYWIENIOWA DOTYCZĄCA PROBIOTYKÓW I PREBIOTYKÓW U OSÓB CHORYCH Z NIESWOISTYMI ZAPALENIAMI JELIT

3. Toboła Paulina

 ŚWIADOMOŚĆ ŻYWIENIOWA  KOBIET W CIĄŻY NA TEMATY WPŁYWU ZDROWEGO ODŻYWIANIA I SUPLEMENTACJI

4.Popek Adam

POZIOM OPTYMIZMU A ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE PIŁKARZY

5. Andreew Martyna

 NIEPAMIĘĆ – CICHY ZŁODZIEJ, CZYLI PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ŻYWIENIA W CHOROBIE ALZHEIMERA

6. Słowik Piotr, Walczewski  Krzysztof

OCENA ROLI KONSULTACJI PROFILAKTYCZNEJ POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA PROFILAKTYKI DEPRESJI.
ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ

7. Godala Małgorzata, Szatko Franciszek, Gaszyńska Ewelina, Materek-Kuśmierkiewicz Izabela, Moczulski Dariusz, Rutkowski Maciej, Kowalski Jan

OCENA STĘŻENIA WITAMIN A, C I E W OSOCZU I ICH SPOŻYCIA Z DIETĄ MIESZKAŃCÓW ŁODZI Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM

 

18 maja 2018r   godz. 17.00-18.00

ŚRODOWISKO A ZDROWIE

Przewodniczący

Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska 

Prof. dr hab. Franciszek Szadko

 

1. Sochacka-Tatara Elżbieta, Majewska Renata, Perera Frederica P, Pac Agnieszka
 NARAŻENIE NA WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W POPULACJI 3-LETNICH DZIECI KRAKOWSKICH  NA TLE INNYCH  POPULACJI PEDIATRYCZNYCH

2. Potocki Artur, Helbin Jadwiga

 RYZYKA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM  I POSIADANIEM  TATUAŻY

3. Krajewska Natalia, Majewska Renata, Pac Agnieszka

OSZACOWANIE KORZYŚCI ZDROWOTNYCH PŁYNĄCYCH Z REDUKCJI POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA PYŁEM PM10 W KRAKOWIE

4. Majewska Renata, Sowa Agata, Jacek Ryszard, Piotrowicz Katarzyna, Perera Frederica P, Pac Agnieszka

 ANALIZA ZMIAN POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM W KRAKOWIE W OPARCIU O INDYWIDUALNE  POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ W OKRESIE 15 LAT.

5. Strój Ewa

 ROLA FIZJOTERAPEUTY W PROFILAKTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

 

SESJE POSTEROWE

18 maja 2018r   godz. 12.45-13.15

SESJA POSTEROWA I

Przewodniczący

Prof. Maria Gacek

Dr Jadwiga Helbin

 

1.Dąbrowska Katarzyna

ZABURZENIA ODŻYWIANIA WŚRÓD TANCERZY I LEKKOATLETÓW

2. Strój Ewa   

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, JAKO REMEDIUM NA CHOROBY CYWILIZACYJNE

3.Słota Klaudia, Sierpińska Klaudia

OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA KOBIET UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLUBÓW FITNESS

4 Gacek Maria, Kędzior Jolanta

ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE PIŁKARZY NOŻNYCH O ZRÓŻNICOWANYM POZIOMIE SPORTOWYM

5.Skop-Lewandowska Agata; Sochacka-Tatara Elżbieta, Zając Joanna  

BIERNE FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY KRAKOWSKIEJ

6. Papież Jakub

PREZENTACJA MODELU ŻYWIENIA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UPRAWIANIEM KULTURYSTYKI

7. Sadowska Kinga

ŻYWIENIE ZBIOROWE UCZNIÓW POLICEALNEJ SZKOŁY MASAŻU LECZNICZEGO

8.Monika Bigosińska, Alicja Pasterczyk, Tomasz Pałka, Anna Piotrowska, Wanda Pilch

WIBROTERAPIA WSPOMAGA LECZENIE CUKRZYCY TYPU 2

9.Anna Piotrowska, Wanda Pilch, Olga Czerwińska-Ledwig, Monika Bigosińska, Halina Potok, Urszula Cisoń-Apanasewicz,
Łukasz Tota, Roxana Zuziak, Tomasz Pałka

WPŁYW SERII ZABIEGÓW WIBRACYJNYCH NA PROFIL LIPIDOWY KRWI ORAZ KONTROLĘ GLIKEMII U POSTMENOPAUZALNYCH KOBIET

10. Rafał Lis

WPŁYW DIETY NA STAN SKÓRY CZŁOWIEKA

 

18 maja 2018r   godz. 18.00-18.30

SESJA POSTEROWA II

Przewodniczący

Dr hab. Agnieszka Pac 

Dr Agata Skop-Lewandowska

 

1. Papiernik Katarzyna,  Papiernik Barbara

 ZWIĄZEK POMIĘDZY ŻYWNOŚCIĄ WYSOKO PRZETWORZONĄ A ZDROWIEM.

2. Tambor Magdalena

 ROLA NIEZBĘDNYCH  NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W PRAWIDŁOWO ZBILANSOWANEJ DIECIE OSOBY ZDROWEJ.

3. Augustyniak Małgorzata

SELENIUM AND COLORECTAL CANCER

4. Karolina Ruszkiewicz,  Agnieszka Kozioł-Kozakowska

JAKA DIETA W NIESWOISTYCH ZAPALENIACH JELIT – CZYLI CZEGO PACJENCI MOGĄ SIĘ DOWIEDZIEĆ Z INTERNETU?

5. Emilia Kolarzyk, Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Renata Majewska, Jacek Kwiatkowski, Izabela Załęska

ANALIZA CZYNNIKÓW  POTENCJALNIE ZWIĄZANYCH Z NADKONSUMCJĄ ŻYWNOŚCI NIEKORZYSTNEJ DLA ZDROWIA ORAZ ZE STANEM ODŻYWIENIA KOBIET Z POLSKI POŁUDNIOWEJ

6. Monika Sałaga-Pylak, Anna Pikuła, Andrzej Borzęcki

WIELOKIERUNKOWE TOKSYCZNE DZIAŁANIE MYKOTOKSYN

7. Naumowicz  Partycja, Witkowska Anna

SPOSÓB ŻYWIENIA  KOBIET PO 50 ROKU ŻYCIA ZE ZDIAGNOZOWANĄ OSTEOOPOROZĄ

8.Monika Koziarz

ŻYWIENIE DZIECI W OKRESIE WCZESNEJ ADOLESCENCJI 

9. Oleś Dominika, Pilecki Maciej

DIETA W SCHIZOFRENII

10. Pietraszewska Barbara, Ostrowska Lucyna   

DIABULIMIA – ZABURZENIE ODŻYWIANIA W CUKRZYCY TYPU I

11. Zając Joanna, Helbin Jadwiga, Potocki Artur

NARAŻENIE NA WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE-ZAGADNIENIE WIELOASPEKTOWE

12.Emilia Kolarzyk1, Agnieszka Ostachowska-Gąsior1, Renata Majewska2, Jacek Kwiatkowski1, Izabela Załęska3

OCENA CZYNNIKOW DETERMINUJĄCYCH WYBÓR STYLU ŻYCIA PRZEZ KOBIETY Z POLSKI POŁUDNIOWEJ

 

 

19 maja 2018r   godz.  9.50-13.00

Prowadzący:

Dr Agnieszka Ostachowska-Gąsior

Mgr Jacek Kwiatkowski

 

Równoległe zajęcia szkoleniowo - warsztatowe: teoretyczne  oraz  praktyczne:

KOMPUTEROWA OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA W RÓŻNYCH RODZAJACH DIET

   

19 maja 2018r   godz. 13.00

Zakończenie Konferencji

 

 


PROGRAM KONFERENCJI (pobierz w formacie PDF )

Karta Zgłoszenia oraz wzór streszczenia
do pobrania w zakładce DOKUMENTY
Footer